Obszar działania

Swoim zasięgiem działania obejmujemy Polskę w zakresie transportu krajowego oraz Europę w zakresie ładunków eksportowych, importowych i kabotażowych. Specjalizujemy się w wymianie towarów z Niemcami, Wielką Brytanią, Hiszpanią, Holandią, Belgią, Włochami, Austrią, Czechami,  Rumunią oraz krajami bałtyckimi.

W oparciu o współpracę z agencjami partnerskimi oferujemy międzykontynentalną wymianę towarów w transporcie morskim.

Nasze działania regulują: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Ogólnopolskie warunki spedycyjne  (OPWS), Międzynarodowe reguły handlu (INCOTERMS).